Wat is actieve meditatie

dynIn actieve meditatie gebruik je het lichaam actief, om het lichaamsbewustzijn te vergroten en tot een ervaring van eenheid te komen. Je komt in een diepe staat van ontspanning door beweging en lichaamsexpressie.

Bekende vormen van actieve meditatie zijn:

Ecstatic dance

Dansen zonder schoenen en zonder praten. Je kan anderen ontmoeten in de dans of in je eigen space dansen. Laat de muziek je leiden en geef je over aan de dans.

Soefi-whirling

Ronddraaien om je as, armen gespreid, een hand naar boven de ander naar beneden. De ogen staren over de open hand naar de horizon. 15 tot 20 minuten lang blijf je draaien. Als de muziek stopt laat je op de grond zakken en draai je op je buik en blijf je zo liggen.

Dynamische meditatie

  • Eerste fase: 10 minuten intensief en chaotisch uitademen door de neus. Alle focus op uit, uit, uit.
  • Tweede fase: 10 minuten freak out! Schreeuw, spring, dans, lach of huil. Blijf in beweging en geluid maken.
  • Derde fase: 10 minuten Hoe! Spring met de armen omhoog, land plat op de voet en roep van diep uit de buik de klank ‘hoe!’ Blijf doorspringen en de armen hoog houden.
  • Vierde fase: Stop! Op het moment dat de ‘stop!’ klinkt bevries je jouw positie op dat moment. Zo blijf je 15 minuten staan.
  • Vijfde fase: Celebration. 15 minuten dansen.

Gurdjieff movements

Gurdjieff maakte honderden oefeningen en choreografieën. De bewegingen vragen de beoefenaars steeds aandachtig te blijven. Samen met de muziek zijn de bewegingen net zo meditatief om naar te kijken als om te doen.